Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie automatycznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub pobranie wersji w formacie .doc i przesłanie jej na adres konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl najpóźniej do dnia 20 stycznia 2019 r.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania tematów i abstraktów referatów (czas wystąpienia do 20 minut).

Opłata konferencyjna

Normalna – 150 zł

Doktoranci – 100 zł

Studenci – 50 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na podane poniżej konto najpóźniej do dnia 15 marca 2019 roku.

Konferencja Archeologia. Pamięć. Sztuka.
Nr rachunku: 20116022020000000099506730
Bank Millenium
Tytuł przelewu: Archeologia. Pamięć. Sztuka. / imię i nazwisko uczestnika

Prosimy wszystkich uczestników o późniejsze przesłanie dowodu wpłaty na adres: konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl

Automatyczny formularz zgłoszeniowy: