PORZĄDEK
Hubert Czerepok

20 III - 12 IV 2019

kuratorzy:
dr hab. Anna Tyczyńska, prof. UAP
prof. dr hab. Marek Wasilewski

Wernisaż: 20 marca 2019, godz. 20.00

Spotkanie z artystą: 13 kwietnia br., g. 16:00

Galeria :SKALA
ul. Święty Marcin 49a, Poznań

Porządek

Prezentowana w galerii :SKALA wystawa Huberta Czerepoka pod tytułem Porządek jako punkt wyjścia obiera film zrealizowany miejscu wykopalisk w Karahan Tepe w Turcji, gdzie odkryto najstarsze miejsce kultu, datowane na 10 tysięcy lat przed naszą erą, uważane za kolebkę osadnictwa. Artysta poprzez narrację filmową, instalacje i obiekty zadaje pytania o status nauki, konstruowanie przekazu historycznego, autentyczność źródeł naszej wiedzy o świecie i struktury władzy, które nim sterują.

„Rozpoznaję rzeczywiście, jaki porządek łczy A i B, nie zwracając uwagi na nic innego poza tymi dwoma krańcowymi terminami”; nie można poznawać ładu rzeczy w „ich naturze, biorąc każdą z osobna”, ale zaczynając od rzeczy najprostszej, trzeba przechodzić do najbliższych jej rzeczy i w ten sposób zmierzać do rzeczy najbardziej złożonych” – pisał Michel Foucault w swojej archeologii nauk humanistycznych pod tytułem Słowa i rzeczy. W encyklopediach przeczytamy, że: „porządek” (gr. táksis, łac. ordo, nowołac. ordinatio) to wieloznaczny termin stosowany w logice, matematyce, metafizyce i w filozofii przyrody. W matematyce i logice porządek to relacja dwuczłonowa jednego zbioru, zwykle spełniająca aksjomaty porządku liniowego lub przynajmniej częściowego porządku. W teorii systemów, porządek to stan dowolnego zbioru na którym określone są relacje należące do jakiegoś systemu/zbioru relacji. Porządek to pewien stan organizacji świata, do którego dąży w swoich działaniach człowiek. To ustanowienie przewidywalnych relacji pomiędzy elementami tego świata w taki sposób aby stały się dla nas bezpieczne i przewidywalne. Porządek wywodzony od swojego łacińskiego źródła to także zakon, a więc także prawo, życie według pewnego określonego prawa. „Nowy porządek świata” – New World Order to z kolei teoria w myśl której, istnieje zakonspirowana elita, która dąży do utworzenia globalnego światowego rządu, który zniewoli ludzkość.

Wielowątkowa twórczość Huberta Czerepoka wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom i uporządkowaniom. A jednak artysta przez wiele lat konsekwentnie i niemal obsesyjnie w swoich działaniach stara się ujawniać i demaskować ukryty porządek rzeczy. Nie interesuje go to jakimi rzeczy się wydają, lecz to jakie w istocie są, jaki wpływ mają na nasze życie, jakie utajone związki i hierarchie miedzy nimi występują. Czerepok często w swoich pracach eksploruje granice pomiędzy historiami prawdziwymi a tymi, które są fikcją i mistyfikacją. Pokazuje w jaki sposób te pomieszane wątki kreują polityczny porządek naszej rzeczywistości. Prezentowana w galerii :SKALA wystawa jako punkt wyjścia obiera film zrealizowany na miejscu wykopalisk w Karahan Tepe w Turcji, gdzie odkryto najstarsze miejsce kultu neolitycznego datowane na ok. 10 tysięcy lat przed naszą erą. To tajemnicze miejsce w myśl fantastycznych teorii spiskowych stworzone zostało przez gigantów albo przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji, gdyż trudno sobie wyobrazić nagłe powstanie tak wyrafinowanego kompleksu architektonicznego. Artysta poprzez narrację filmową, instalacje i obiekty zadaje pytania o status nauki, konstruowanie przekazu historycznego, autentyczność źródeł naszej wiedzy o świecie i struktury władzy, które nim sterują. Przechodzi od rzeczy prostszych do złożonych, porównuje i układa poszczególne elementy doszukując się w nich ukrytego przed naszymi oczami ładu.

 

Marek Wasilewski