KONTAKT

konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl

Opłata konferencyjna

Normalna – 150 zł

Doktoranci – 100 zł

Studenci – 50 zł

 

Opłatę konferencyjną należy przelać na podane poniżej konto najpóźniej do dnia 15 marca 2019 roku.

Konferencja Archeologia. Pamięć. Sztuka.
Nr rachunku: 20116022020000000099506730
Bank Millenium
Tytuł przelewu: Archeologia. Pamięć. Sztuka. / imię i nazwisko uczestnika

Prosimy wszystkich uczestników o późniejsze przesłanie dowodu wpłaty na adres: konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, lunche w dniach 21 i 22
marca, a także bankiet planowany w dniu 21 marca.