KONTAKT

konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl

  Opłata konferencyjna

  Normalna – 150 zł

  Doktoranci – 100 zł

  Studenci – 50 zł

   

  Opłatę konferencyjną należy przelać na podane poniżej konto najpóźniej do dnia 15 marca 2019 roku.

  Konferencja Archeologia. Pamięć. Sztuka.
  Nr rachunku: 20116022020000000099506730
  Bank Millenium
  Tytuł przelewu: Archeologia. Pamięć. Sztuka. / imię i nazwisko uczestnika

  Prosimy wszystkich uczestników o późniejsze przesłanie dowodu wpłaty na adres: konferencja@archeologiapamiecsztuka.pl

  Opłata obejmuje materiały konferencyjne, lunche w dniach 21 i 22
  marca, a także bankiet planowany w dniu 21 marca.