20 marca 2019
godz. 16.00

Miejsce obrad: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, bud. B, Atrium, ul. 23 Lutego 20

16.00 – otwarcie konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Wojciecha Horę

Panel inauguracyjny Archeologia – pamięć – sztuka

16.15–16.35 – Danuta Minta-Tworzowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Nowa” estetyka jako propozycja interpretacyjna dla archeologii
16.35–16.55 – Roman Kubicki (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Pamięć: pomiędzy melancholią a entuzjazmem
16.55–17.15 – Robert Kuśmirowski (Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Artyrologia pamięci
17.15-17.45 – dyskusja

18.00 – performance Ewy Zarzyckiej Historie ogólnodostępne

18.30 – wizyta na wystawie Aleksandra Radziszewskiego 2237 DNI, Galeria Rotunda, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29

19.00 – wernisaż wystawy zbiorowej Archeologia. Historie (nie)rzeczywiste, Galeria Curators’ Lab, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 12

20.00 – wernisaż wystawy Huberta Czerepoka Porządek, Galeria :SKALA, ul. Święty Marcin 49a

21 marca 2019,
godz. 9.30 – 19.00

Miejsce obrad: Collegium Historicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89D

Panel: Spotkania – artystów i archeologów

9.30–9.50 – Katarzyna Pyżewicz, Maciej Kaczor, Patrycja Rutkowska i Barbara Wielgus (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sztuka wśród archeologów. Wybrane przykłady
9.50–10.10 – Zofia Małkowicz-Daszkowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O spotkaniu artystów i archeologów z socjologicznej perspektywy
10.10–10.30 – Monika Stobiecka (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Perspektywy i wyzwania badań na styku archeologii i sztuki
10.30–11.00 – dyskusja

11.00 –11.30 – przerwa kawowa

Panel: Sztuka najdawniejsza

11.30–11.50 – Andrzej Piotr Kowalski (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański), Wytwórczość w społecznościach pierwotnych w świetle pragmatystycznych koncepcji sztuki
11.50–12.10 – Witold Migal (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Sztuka narzędzi krzemiennych  w epoce kamienia
12.10–12.30 – Tomasz Płonka, Bernadeta Kufel-Diakowska i Marcin Diakowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Sztuka mobilna paleolitu i mezolitu w świetle badań biografii przedmiotów zdobionych
12.30–13.00 – dyskusja

13.00–14.00 – przerwa obiadowa

Panel: Artyści wobec tradycji

14.00–14.20 – Katarzyna Klich (Wydział Malarstwa i Rysunku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Archeologia. Rzeczywistości
14.20–14.40 – Izolda Kiec (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Biografistyka jako archeologia ruin
14.40–15.00 – Małgorzata Kaczmarek (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Doświadczenie materii  – archiwizacja i archeologia współczesnego świata jako metoda pracy twórczej Jaimini Patel
15.00–15.30 – dyskusja

Panel: Na styku przeszłości i teraźniejszości

15.30–15.50 – Andrzej Rozwadowski (Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sklejona tożsamość – dialog z tradycją w sztuce Jane Ash Poitras
15.50–16.10 – Magdalena Boniec (Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ślady przeszłości we współczesnej sztuce Syberii – wokół dylematu artystycznej interpretacji dziedzictwa
16.10–16.30 – Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Czy spirala zawsze była „drogą”? Sztuka naskalna kultury Pueblo w Kolorado, USA w perspektywie archeologicznej i indiańskiej tradycji ustnej
16.30–17.00 – dyskusja

17.00–17.30 – przerwa kawowa

Panel: Sztuka

17.30–17.50 – Izabela Kowalczyk (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Artystyczna „archeologia” pamięci na przykładzie Nazistów i Prawdziwych nazistów Piotra Uklańskiego
17.50–18.10 – Aleksander Radziszewski (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Sztuka jako forma wizualizacji śladów archeologicznych – „Projekt LINIA. Kartoszyno / Elektrownia Jądrowa Żarnowiec”
18.10–18.30– Justyna Ryczek (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Sztuka jako użytkowanie – jakie możliwości otwiera szerokie rozumienie sztuki
18.30–19.00 – dyskusja

19.00 – wernisaż wystawy Piotra C. Kowalskiego Moja archeologia, Galeria ARCHAIOS, Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D

22 marca 2019,
godz. 9.30 – 19.00

Miejsce obrad: Collegium Historicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89D

Panel: Sztuka w muzeum

9.30–9.50 – Ewa Bugaj (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Współczesne muzea sztuki antycznej – mosty pamięci czy świątynie muz
9.50–10.10 – Magda Robaszkiewicz (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), Archeologia w modernistycznej odsłonie. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – historia i teraźniejszość
10.10–10.30 – Krzysztof Siatka (Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki), Historia, archeologia i paleobotanika. O demaskowaniu dziejów w badawczo-artystycznej praktyce Sławy Harasymowicz i Michaela Wanga oraz Thierry’iego Oussou
10.30–11.00 – dyskusja

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

Panel: Odkrywanie i interpretowanie

11.30–11.50 – Marek Wasilewski (Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Skarby z wraku Nieprawdopodobnego – kreowanie prawdy w sztuce i archeologii
11.50–12.10 – Wojciech Brillowski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Dorota Sakowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański), „Treasures from the Wreck of the Unbelivable” Damiena Hirsta, czyli archeologia jako narzędzie kreacji artystycznej post-prawdy
12.10–12.30 – Piotr Jaworski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), Hortus humanitatis. Symbolizm w kręgu mecenatu artystycznego Franza Rose z Döhlau i fenomen badań archeologicznych w Dylewie
12.30–13.00 – dyskusja

13.00–14.00 – przerwa obiadowa

Panel: Czytanie przeszłości

14.00–14.20 – Natalia Świdzińska (Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Płynna tożsamość kamieni pamięci z Tamilnadu – jak analizować indyjskie artefakty
14.20–14.40 – Magdalena Krzosek-Hołody (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Sztuka ziemi a monumentalne dzieła sztuki przeszłości. Heterotopie i miejsca mityczne
14.40–15.00 – Zuzanna Różańska-Tuta (Muzeum Warszawy; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Przedstawienia antropomorficzne ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski
15.00–15.30 – dyskusja

Panel: Pamięć miejsca

15.30–15.50 – Marta Śmietana i Kamil Karski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Muzeum – archiwum pamięci. Sposoby odczytania zabytków archeologicznych obozu Płaszów
15.50–16.10 – Dorota Stolarska i Konrad Kultys (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi), „Pamięć miejsca” – praktyki artystyczne angażujące przestrzeń dotkniętą wydarzeniami z przeszłości
16.10–16.30 – Dawid Kobiałka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Sztuka okopowa
16.30–17.00 – dyskusja

17.00 – 17.30 – przerwa kawowa

Panel: Archeologia mediów/słyszenie przeszłości

17.30–17.50 – Piotr Podlipniak (Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pierwotność funkcji estetycznej muzyki w świetle znalezisk archeologicznych
17.50–18.10 – Tomasz Misiak (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Archeologia mediów Siegfrieda Zielinskiego w kontekście technicznie zapośredniczonego słuchania
18.10–18.30 – Jan Lubicz Przyłuski (Archiwum Sztuki Akcji, IKONA – Instytut Kultury Ośrodek Nowej Awangardy), Archeologia mediów – o współzależności form kultury wizualnej i świadomości wzrokowej
18.30 – 19.00dyskusja i podsumowanie