DZIEŃ 1

Panel inauguracyjny: Archeologia – pamięć – sztuka

Danuta Minta-Tworzowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Nowa” estetyka jako propozycja interpretacyjna dla archeologii
Roman Kubicki (Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Pamięć: pomiędzy melancholią a entuzjazmem
Robert Kuśmirowski (Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Artyrologia pamięci

DZIEŃ 2

Panel: Spotkania – artystów i archeologów

Katarzyna Pyżewicz, Maciej Kaczor i Barbara Wielgus (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sztuka wśród archeologów. Wybrane przykłady
Zofia Małkowicz-Daszkowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O spotkaniu artystów i archeologów z socjologicznej perspektywy
Monika Stobiecka (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Perspektywy i wyzwania badań na styku archeologii i sztuki

Panel: Sztuka najdawniejsza

Andrzej Piotr Kowalski (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański), Wytwórczość w społecznościach pierwotnych w świetle pragmatystycznych koncepcji sztuki
Witold Migal (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Sztuka narzędzi krzemiennych  w epoce kamienia
Tomasz Płonka, Bernadeta Kufel-Diakowska i Marcin Diakowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Sztuka mobilna paleolitu i mezolitu w świetle badań biografii przedmiotów zdobionych

Panel: Artyści wobec tradycji

Katarzyna Klich (Wydział Malarstwa i Rysunku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Archeologia. Rzeczywistości
Izolda Kiec (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Biografistyka jako archeologia ruin
Małgorzata Kaczmarek (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Doświadczenie materii  – archiwizacja i archeologia współczesnego świata jako metoda pracy twórczej Jaimini Patel

Panel: Na styku przeszłości i teraźniejszości

Andrzej Rozwadowski (Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sklejona tożsamość – dialog z tradycją w sztuce Jane Ash Poitras
Magdalena Boniec (Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ślady przeszłości we współczesnej sztuce Syberii – wokół dylematu artystycznej interpretacji dziedzictwa
Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Czy spirala zawsze była „drogą”? Sztuka naskalna kultury Pueblo w Kolorado, USA w perspektywie archeologicznej i indiańskiej tradycji ustnej

Panel: Sztuka

Izabela Kowalczyk (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Artystyczna „archeologia” pamięci na przykładzie Nazistów i Prawdziwych nazistów Piotra Uklańskiego
Aleksander Radziszewski (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Sztuka jako forma wizualizacji śladów archeologicznych – „Projekt LINIA. Kartoszyno / Elektrownia Jądrowa Żarnowiec”
Justyna Ryczek (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Sztuka jako użytkowanie – jakie możliwości otwiera szerokie rozumienie sztuki

DZIEŃ 3

Panel: Sztuka w muzeum

Ewa Bugaj (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Współczesne muzea sztuki antycznej – mosty pamięci czy świątynie muz
Magda Robaszkiewicz (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), Archeologia w modernistycznej odsłonie. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – historia i teraźniejszość
Krzysztof Siatka (Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki), Historia, archeologia i paleobotanika. O demaskowaniu dziejów w badawczo-artystycznej praktyce Sławy Harasymowicz i Michaela Wanga oraz Thierry’iego Oussou

Panel: Odkrywanie i interpretowanie

Marek Wasilewski (Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Skarby z wraku Nieprawdopodobnego – kreowanie prawdy w sztuce i archeologii
Wojciech Brillowski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Dorota Sakowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański), „Treasures from the Wreck of the Unbelivable” Damiena Hirsta, czyli archeologia jako narzędzie kreacji artystycznej post-prawdy
Piotr Jaworski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), Hortus humanitatis. Symbolizm w kręgu mecenatu artystycznego Franza Rose z Döhlau i fenomen badań archeologicznych w Dylewie

Panel: Czytanie przeszłości

Natalia Świdzińska (Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Płynna tożsamość kamieni pamięci z Tamilnadu – jak analizować indyjskie artefakty
Magdalena Krzosek-Hołody (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Sztuka ziemi a monumentalne dzieła sztuki przeszłości. Heterotopie i miejsca mityczne
Zuzanna Różańska-Tuta (Muzeum Warszawy; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Przedstawienia antropomorficzne ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski

Panel: Pamięć miejsca

Marta Śmietana i Kamil Karski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Muzeum – archiwum pamięci. Sposoby odczytania zabytków archeologicznych obozu Płaszów
Dorota Stolarska i Konrad Kultys (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi), „Pamięć miejsca” – praktyki artystyczne angażujące przestrzeń dotkniętą wydarzeniami z przeszłości
Dawid Kobiałka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Sztuka okopowa

Panel: Archeologia mediów/słyszenie przeszłości

Piotr Podlipniak (Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pierwotność funkcji estetycznej muzyki w świetle znalezisk archeologicznych
Tomasz Misiak (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Archeologia mediów Siegfrieda Zielinskiego w kontekście technicznie zapośredniczonego słuchania
Jan Lubicz Przyłuski (Archiwum Sztuki Akcji, IKONA – Instytut Kultury Ośrodek Nowej Awangardy), Archeologia mediów – o współzależności form kultury wizualnej i świadomości wzrokowej