2237 DNI
Aleksander Radziszewski

18 III - 22 III 2019

Wernisaż: 18 marca 2019

Galeria ROTUNDA, UAP
Al. Marcinkowskiego 29, Poznań

2237 DNI

„2237 DNI” to wystawa prezentująca historię Ireny Lasoty, która ponad 70 lat temu została zesłana na Syberię, historię brutalną i bolesną, jednak przepełnioną czystym pięknem opisywanych miejsc, krajobrazów, wydarzeń i ludzi.

Głównym celem jaki mi towarzyszył była próba rozrysowania trasy tej wieloletniej tułaczki, która trwała łącznie tytułowe 2237 dni, odnalezienie, zarówno w pamięci pani Ireny, jak i na mapach (polskich, pruskich, rosyjskich, kazachskich itd.), wszystkich miejsc, w których się w tym okresie pojawiła. Te, których nie udało mi się zlokalizować, postanowiłem wrysować w własnoręcznie stworzone mapy, będące jedynie moim wyobrażeniem o tych przestrzeniach, interpretacją słów pani Ireny, a co za tym idzie – próbą ich zmaterializowania, chociażby w geście kartograficznym.

Całości towarzyszą obiekty i rysunki miejsc, roślin, przedmiotów, które ściśle wiążą się z każdym miejscem oraz fragmenty opisujących je tekstów i nagrań. Istotnym elementem wystawy jest przywołanie najważniejszego atrybutu tej konkretnej podróży, czyli kamieni kolejowych.

Praca ta stanowi zarówno próbę „spisania” i zachowania tej historii, próbę uchwycenia ulotnej pamięci, jak również dookreślenia i zmaterializowania miejsc, których dotyczy, a w konsekwencji – przekazania jej dalej. Projekt ten odnosi się też do prezentowania tego typu historii, stawia pytanie o ich autentyczność, czy – tak jak w tym kontekście – jest ona prawdą historyczną, zniekształconą przez wiele lat opowieścią pani Ireny, czy wreszcie – tylko moją interpretacją jej słów.