Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję dotyczącą zagadnień z dziedzin archeologii i sztuki, która odbędzie się w dniach 20–22 marca 2019 roku w Poznaniu.

Obrady odbywać się będą pod hasłem „Archeologia. Pamięć. Sztuka”. W trakcie spotkania chcielibyśmy sprowokować dyskusję na temat szerokiego zakresu zagadnień związanych z przenikaniem się elementów archeologicznych i artystycznych.
Podjęta zostanie problematyka postrzegania przeszłości, historii i pamięci w kontekście obu dziedzin. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące odkrywania i interpretacji elementów sztuki, przejawów artystycznych wśród przeszłych społeczności i metod ich badań. Zajmiemy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: Czy jest możliwa współpraca na polu artystycznym oraz naukowym i wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań? Jakiego typu wymierne efekty mogą dać zintegrowane projekty? Czego oczekuje archeolog, a czego artysta? Wspólnie zastanowimy się nad efektywnymi sposobami prezentacji i upowszechniania wspólnych dokonań oraz perspektywami badawczymi.

Obradom towarzyszyć będą wernisaże wystaw poświęconych zagadnieniom poruszanym w trakcie konferencji. W celu uporządkowania dyskusji proponujemy, aby była ona realizowana w ramach następujących problemów:

1. Archeologia a sztuka – wspólna płaszczyzna działań
2. Rola sztuki w badaniach archeologicznych

3. Artysta jako archeolog
4. Sztuka wśród przeszłych społeczności
5. Sztuka pradziejowa a sztuka współczesna – obszary korespondencji
6. Archeologia i sztuka w galerii – wizualizacja śladów archeologicznych
7. Archeologia współczesności
8. Pamięć a sztuka
9. Historie niewiarygodne

Do dyskusji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli środowisk artystycznych, jak i naukowych reprezentujących różne dziedziny. Mamy nadzieję, że taka formuła spotkania pozwoli jak największej liczbie osób zaprezentować wyniki badań oraz utrzymać wysoki poziom obrad.

Do organizacji konferencji przyczyniło się kilka instytucji: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wszelkie informacje dotyczące konferencji ogłaszane będą drogą mailową oraz na stronie www.
Po konferencji planowana jest publikacja wybranych tekstów w naukowych czasopismach punktowanych.

 

 

 

W imieniu organizatorów

prof. UAP Izabela Kowalczyk, Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP
prof. UAP Anna Tyczyńska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr Katarzyna Pyżewicz, Instytut Archeologii UAM
prof. Roman Kubicki prof. UAM, Dyrektor Instytutu Filozofii UAM
dr hab. Andrzej Rozwadowski, Instytut Wschodni UAM
dr Dawid Kobiałka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Organizatorzy